Akreditace a garance


XXIV. Harrachovský chirurgický kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání ČLK podle stavovského předpisu č.16, a ohodnocen 7 kredity


Akce má zažádáno o garanci České chirurgické společnosti


Odborný garant lékařské sekce:
MUDr. Peter Hromádka, primář chirurgického oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.


Odborný garant sesterské sekce:
Mgr. Kohoutová Ladislava, vrchní sestra chirurgického oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.